เฉลิมพระเกียรติ..

22
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัด จ.ลำพูน เป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย.2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.2559 ที่บริเวณสะพานขาวทาชมภู ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา

ร่วมแสดงความคิดเห็น