ร่วมเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

B-7.jpgนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง พร้อมด้วยข้าราชการครูนักเรียน และบุคลากรในสังกัด ร่วมเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (Big Day) อำเภอสะเมิง ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ (ร่างรัฐธรรมนูญและคำพ่วงท้าย) โดยเดินรณรงค์จากหน้าโรงเรียนทรายทองราษฏร์อุทิศ ถึงศูนย์ราชการอำเภอสะเมิง โดยเด็กหญิงนวกมล ไชยมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้กล่าวถึงการออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น