ไหว้ครู..

DSC_0029
ทินกร นำบุญจิตต์ อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในงานไหว้ครูกระบี่กระบองของ นักศึกษาใหม่ สพล. เชียงใหม่ ประจำปี 2559 พร้อมเจิม อุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการเรียนการสอน ของ สพล. เชียงใหม่ ณอาคารโดมบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อ 25 ส.ค. 59

ร่วมแสดงความคิดเห็น