ถอดรหัสบรรจุภัณฑ์…

b8
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ “นายอินทพันธุ์ บัวเขียว ผู้จัดการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่” ได้จัดแสดงนิทรรศการ “ถอดรหัสบรรจุภัณฑ์อาหารสมัยใหม่” ชักชวนบรรดาผู้ประกอบการอาหารแปรรูป นักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจไปสำรวจโอกาสและค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปท้องถิ่น เสริมสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง ในระหว่าง 16 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องนิทรรศการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น