ต้อนรับ

9.jpg
อิศเรศ สิทธิโรจน์กุลผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ/++ผู้แทนผอ.สบอ.16 รวมทั้งอัมพร ปานมงคล ผอ.ส่วนอุทยานฯ,อช.ดอยสุเทพ-ปุย ,หน่วยจัดการต้นน้ำแม่นาไทร และกนก ชิยางคบุตร หน.โครงการ บ้านผานกกก ร่วม ต้อนรับปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม การสร้างฝายประชารัฐ ณ สำนักงานโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านผานกกกฯ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น