สกู๊ปหน้า 1… Chiang Mai Design Week ยิ่งใหญ่ปลายปีนี้

S__1507353 ที่ห้อง T Meeting Room 1 โรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่ นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ผอ.ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ พร้อมด้วย นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผอ.สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ , นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ “Chiang Mai Design Week” โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยในการจัดลงนามในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โดยทาง นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ผอ.ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวว่า เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปีแล้ว ของการ ก่อตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เพื่อทำหน้าที่หลักสำคัญใน การพักดันความคิดสร้างสรรค์เพื่อขยายเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจระดับมหภาค ซึ่งถือเป็นภาพใหญ่ในการพัฒนาประเทศ โดยหนึ่งในภารกิจสำคัญ คือ การเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อยกระดับศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการและจากความสำเร็จครั้งใหญ่ที่ถือเป็นการผิดหน้าประวัติศาสตร์ ไปกับวงการออกแบบ จากการจัดเทศการ Chiang Mai Design Week ครั้งแรกในเมืองไทยเมื่อปี 2014 ที่ผ่านมาบนพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย นั่นคือจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จดังกล่าวในปี 2016 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งปรากฎการณ์ ครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นทางที่สอง กับเทศกาล Chiang Mai Design Week 2016 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม 2559

สำหรับปีนี้มีความพิเศษกว่าเดิม ด้วยการได้รับความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ : TCEB ในการผนึกกำลัง ร่วมกับภาคเอกชนอีกมากมายเพื่อประกาศ ความยิ่งใหญ่เพื่อก้าวสู่ระดับสากล โดยเนรมิตพื้นที่ทั้งในย่านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นดั้งเดิม อาทิ ย่านหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ผมถึงย่านไลฟ์สไตล์สุดชิค อาทิ ย่านถนนนิมมานเหมินทร์ ย่านตั้งของ TCDC เชียงใหม่ ตลอดจนพื้นที่สำคัญต่างๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นพื้นที่การบอกเล่าเรื่องราว ของพลังความคิดสร้างสรรค์ จากทุกแรงบันดาลใจของนักออกแบบ คนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการต่อยอดแนวคิด และพร้อมจะเปิดโลกทัศน์ เปิดมุมมองที่สร้างสรรค์ให้กับตนเองเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเพื่อแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นว่าพลังเล็กๆ ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จะกลายเป็นฟันเฟืองอันยิ่งใหญ่ ตลอดจนเป็นหนึ่งในกลไกหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนได้

ซึ่งรูปแบบของการจัดงาน Chiang Mai Design Week 2016 ในปีนี้ได้กำหนดขึ้น ภายใต้ธีม New Originals รวบรวมผลงานเชิงสร้างสรรค์จากฝีมือนักออกแบบทั้งชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ และในปีนี้เรายังมีรับออกแบบจากลาว และไต้หวันที่ส่งผลงานมาเข้าร่วมด้วย นอกจากนั้นยังมีความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส , เนเธอร์แลนด์ , สหรัฐอเมริกา , ญี่ปุ่น , ฟินแลนด์ , อังกฤษ และออสเตรเลีย มาร่วมแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง ปลุกให้เมืองทรงคุณค่าทางประวัติศาสอันยาวนาน ได้มีสีสันตระการตาสอดรับกับความเป็นโลกสมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็สะท้อนกลิ่นอายถึงศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าแห่งชีวิตดั้งเดิม ด้วยเทคนิคการผสมผสาน กระบวนการคิดเชิงออกแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า

S__1507355

ขณะที่ทางด้าน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่ารายได้หลักของประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยวทั้งในปี 2557 ภาคบริการท่องเที่ยวได้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่การเติบโตของเศรษฐกิจไทย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 17 ของ GDP ประเทศในปี 2558 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และในปี 2559 คาดว่าจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 1.56 ล้านบาท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีนโยบายเชิงรุกกำหนดกรอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างยังยังยืน เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน กระตุ้นให้เกิดการเดินทางภายในประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชน โดย ททท. ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ อาทิ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจร้านอาหาร เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ

จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองหลักสำคัญของภาคเหนือ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และยังมีความเป็นเมืองสมัยใหม่ ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ และในปีนี้เองเชียงใหม่ได้รับการยกย่องจากนิตยสารท่องเที่ยวชื่อดัง Travel+Leisure ให้เป็นเมืองยอดเยี่ยม (Best Cities) ของเอเชีย และเป็นเมืองยอดเยี่ยมลำดับที่ 2 ของโลก และเชื่อมั่นว่าเทศกาลงานออกแบบ Chiang Mai Design Week จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ส่งเสริมศักยภาพของเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักและระดับสากลในด้านของ “การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์”

สำหรับเทศกาล Chiang Mai Design Week 2016 ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและในภูมิภาค หลังจากประสบความสำเร็จจากการจัดงานครั้งแรกเมื่อปี 2014 ททท. มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนและสร้างสรรค์เทศกาลครั้งนี้ ททท. เอง ก็ให้ความสำคัญกับการเที่ยวและความสร้างสรรค์ จุดเด่นของประเทศไทยคือคนไทย วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ดังนั้นการที่นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัส เข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมของคนในชุมชน จะช่วยเพิ่มความพิเศษให้กับประสบการณ์ท่องเที่ยว และช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดและไอเดียที่แปลกใหม่ และเชียงใหม่เองก็เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มากมาย เช่น วัดไร่กองขิง วัดศรีสุพรรณ เป็นต้น พร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวและนักออกแบบที่มาเข้าร่วมงานได้ไปค้นพบประสบการณ์พิเศษเฉพาะต้น และเชื่อว่าคนเชียงใหม่ รวมทั้งคนไทยทุกคนพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับอย่างอบอุ่น กับท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงนักออกแบบผู้ประกอบการสร้างสรรค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกที่จะขึ้นมาร่วมแสดงผลงาน และเที่ยวชมงาน

S__1507354
ส่วนทาง นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักวานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การสนับสนุนโครงการงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Desing Week นับเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการจัดงานเฟสติวัล และ เมกะอีเวนท์ ที่สอดคล้องกับ 3 กลยุทธ์หลักของทีเส็บ นั่นคือ WIN-PROMOTE-DEVELOP โดยจะส่งเสริมให้มีการจัดงานประเภทดังกล่าว เพื่อนำรายได้เข้าประเทศผ่านการจัดงาน เพิ่มสัดส่วนจำนวนนักเดินทางต่างชาติที่เข้าร่วมงาน รวมไปถึงการ โปรโมทประเทศไทยในฐานะจุดหมายการจัดงาน เฟสติวัล และ เมกะอีเวนท์ และจากเป้าหมายของการจัดงานเทศกาล ออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Design Week ที่ต้องการให้เป็นงานมาตรฐานระดับสากล ทีเส็บ คาดว่าจะสามารถเพิ่มสัดส่วนจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ จากต่างชาติที่เดินทางเข้ามาร่วมงานที่จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในเมืองไมซ์ หลักของประเทศไทยได้มากขึ้น
สำหรับความร่วมมือในการจัดงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Design Week ทีเส็บ ให้การสนับสนุนงานดังกล่าวนี้ เป็นระยะเวลา 5 ปี ในส่วนของการจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสการจำหน่ายสินค้าและโอกาสทางธุรกิจของผู้แสดงงาน และธุรกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงร่วมด้วยการ จัดสัมมนาความคิดสร้างสรรค์นานาชาติ บนพื้นฐานการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออกแบบร่วมกับเมืองอื่นๆในโลก

ทีเส็บ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายและช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการ เกิดความร่วมมือและเครือข่ายการพัฒนาอุตสาหกรรม ออกแบบและสร้างสรรค์ ระหว่างประเทศไทยกับองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงมีการพัฒนาขยาย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ผ่านการจัดเวทีสัมมนาทางวิชาการ การจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ กิจกรรม Creative Dialogued , Creative Space Workshop , Networking party ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ทางด้าน นายกฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวทิ้งท้ายว่า พิธีลงนามและการสัมมนาในวันนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมของเทศกาลให้นักออกแบบ ธุรกิจสร้างสรรค์ นักท่องเที่ยวได้เตรียมตัวเดินทางชมงานเทศกาล Chiang Mai Design Week ระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม 2559 ร่วมเฉลิมฉลองงานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ไปกับจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นการย้ำ ถึงเส้นทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเข้มแข็งต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น