พิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ “น้อมจิตวันทาบูชาครู กตัญญูกตเวทิตา” ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 3รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ “น้อมจิตวันทาบูชาครู กตัญญูกตเวทิตา”ประจำปี 2559 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษารั้วดำเหลือง ในปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น