ของดีชายแดนใต้..

B 1
นายจำนัล เหมือนดำ รองเลขาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการแผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส ร่วมเปิดงาน “เทศกาลของดีชายแดนใต้” ณ เทสโก้ โลตัส สาขาคำเที่ยง

ร่วมแสดงความคิดเห็น