ต้อนรับ..

IMG_3670
มณีวรรณ ชลัย รองอธิการบดีและดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย นำคณะจากม.นอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี พิมศิริ ศิริแก้ว ศิษย์เก่าปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ม.นอร์ท-เชียงใหม่ เจ้าของเหรียญเงินรุ่น 58 กก.โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศ บราซิล ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น