อัตลักษณ์ไทย สวมใส่ผ้าทอ…

B 2
นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นายเดชา เม็งไธสง ร้านมรดก และนายพายุภทร พระวงศ์รัตน์ ร้านอนันดา ร่วมแถลงข่าวสรุปผลและมอบรางวัล โครงการฯ รณรงค์การสวมใส่ผ้าทอ “อัตลักษณ์ไทย สวมใส่ผ้าทอ โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ อาคารคุณธรรม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น