หนูน้อยชายแดนใต้..

2-93
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการฯ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยชายแดนใต้ ในงานเทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. หนึ่งในโครงการเทสโก้โลตัสประชารัฐร่วมใจ ซึ่งดำเนินการแข่งขัน ณ เทสโก้โลตัส สาขาเชียงใหม่คำเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า ด.ญ.สุขุมาภรณ์ หมอดู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล สายสะพาย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น