14 – 16 กันยายน 2559 ขนส่งเชียงใหม่อบรมใบขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสาร

ff-44
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดรับสมัครและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำรถ ทำหน้าที่ผู้ขับรถ, นายตรวจ,ผู้เก็บค่าโดยสารและผู้บริการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประจำเดือนกันยายน 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(แม่เหียะ) ผู้สนใจให้ยื่นหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนโดยกำหนดอบรมและทดสอบในวันที่ 14 – 16 กันยายน2559
นายชาญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แม่เหียะได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตขับขี่ใหม่ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา08.30 – 09.30 น.จากนั้นจึงทดสอบสายตาบอดสี ทดสอบปฏิกิริยามือเท้า แล้วจึงเริ่มอบรมกฎจราจรเป็นเวลา 4 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา10.00 – 15.00 น. หลังจากนั้นจึงสอบข้อเขียน E-Exam 50 ข้อ ต้องได้ 45 ข้อ จึงถือว่าสอบผ่านเสร็จแล้วจึงสอบภาคปฏิบัติ (สอบขับรถ) ทั้งนี้ ในส่วนของการทดสอบขับรถยนต์ จะใช้การสอบแบบ E-Driving เป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการทดสอบขับรถจำนวน 3 ท่า หากไม่ผ่านท่าใดให้มาสอบแก้ตัวใหม่เฉพาะท่าที่ไม่ผ่านหลังจากนั้น 3วันและเมื่อผ่านการทดสอบแล้วจึงชำระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมถ่ายรูป ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว 205 บาทสำหรับรถยนต์ชั่วคราว 305 บาท โดยเปิดให้บริการจนถึงเวลา 18.00 น. สำหรับผู้ประสงค์จะต่ออายุใบขับขี่5 ปีเป็น 5 ปี ต้องอบรมกฎจราจรเป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยยื่นเรื่องก่อนอบรม 30 นาที แบ่งเป็น 4 รอบเวลา 09.00 น., 10.30 น., 13.30 น. และ 15.00 น. จากนั้นจึงสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมถ่ายรูปรับใบขับขี่ได้เลยนอกจากนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แม่เหียะและหนองหอยยังได้เปิดบริการรับชำระภาษีรถประจำปีทั่วไทย จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 18.00 น.โดยไม่หยุดพักเที่ยง รวมทั้งบริการชำระภาษีรถประจำปีทั่วไทย จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และรับชำระภาษีรถประจำปีทั่วไทยทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชน ลานจอดรถชั้น 2 เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าอีกด้วยสอบถามเพิ่มเติม 0-5327-8265 และ 0-81721-799914

ร่วมแสดงความคิดเห็น