วอนช่วยเหลือ เด็กทารกชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง หลังคลอดแม่ตกเลือดเสียชีวิต เหลือแต่พ่อดูแล

%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad-1 วอนช่วยเหลือ เด็กน้อยชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง หลังจากแม่คลอดลูกบนดอยสูง ไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้ เนื่องจากฤดูฝนเดินทางลำบาก ทำให้แม่ตกเลือดเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.59 นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 59 เกิดเหตุคนไข้ชื่อ น.ส.แปละจะ เก่งไฉไล อายุ 21 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46 บ้านทะโกรเด หมู่ 15 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย คลอดลูกในพื้นที่แล้วเสียชีวิต ซึ่งเป็นเขตติดต่อ ระหว่าง จ.เชียงใหม่ กับ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เส้นทางทุรกันดารมาก ขณะที่แม่ของเด็กน้อย กำลังปวดท้อง ได้ให้หมอตำแยในหมู่บ้านทำคลอด แต่แม่เสียเลือดมาก ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา และสามารถรักษาชีวิตทารถหญิงไว้ได้

ตนจึงได้สั่งการให้ ทางเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ผู้ช่วยนายกกิ่งกาชาดฯร่วมกับโรงพยาบาลอมก๋อย ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ นำเงินสดพร้อมปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและนมผงเลี้ยงทารก ไปส่งมอบให้กับ นายจะกา วนกิจสุนทร ผู้เป็นพ่อที่บ้านพัก ภายใต้เส้นทางทุรกันดารในช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นโรงพยาบาลอมก๋อย รับดำเนินการในเรื่องนมเด็กอ่อนในช่วง 3 เดือนแรก หลังจากนั้นจะประเมินส่วนขาดเหลืออีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ขั้นตอนต่อไป

%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad-2

%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad-3นายศิวะ เปิดเผยต่ออีกว่า การช่วยเหลือเด็กที่บ้านทะโกรเด ตนแบ่งออกเป็น 2 กรณี 1.กรณีที่พ่อเด็กประสงค์จะเลี้ยงลูกเองและคิดว่าสามารถเลี้ยงดูลูกต่อไปได้ ให้พ่อของเด็ก หรือ อบต. ติดต่อไปที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมบอกว่า ตนเป็นผู้แนะนำมา โดยทางสถานสงเคราะห์มีนมที่สามารถมอบให้ได้ ส่วนจำนวนที่มอบ และมอบกี่ครั้ง ต้องตกลงกับสถานสงเคราะห์อีกครั้ง และให้ อบต.เป็นผู้มารับนมที่สถานสงเคราะห์ โดยเตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของพ่อเด็ก สำเนาสูติบัตรของเด็ก ใบมรณะบัตรของแม่ (ถ้ามี) มาประกอบในวันมารับนม ส่วนการช่วยเหลือในระยะยาวคือ ให้พ่อของเด็กมาลงทะเบียนที่ อบต. เพื่อเข้าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะทำให้เด็กได้รับเงินช่วยเหลือ 600 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 3 ปี

ส่วนกรณีที่ 2 ถ้าพ่อเด็กไม่สามารถเลี้ยงเด็กได้ ก็สามารถนำเด็กไปฝากเลี้ยงที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กอ่อนเวียงพิงค์ได้ อย่างไรก็ตามหากผู้ที่มีจิตศรัทธามีความประสงค์ จะช่วยเหลือครอบครัวเด็กน้อย สามารถติดต่อได้ที่ อำเภออมก๋อย สาธารณสุขอำเภอฯ โรงพยาบาลอมก๋อย หรือจะบริจาคเงินช่วยเหลือได้ที่ บัญชีธนาคารอมสิน สาขาอมก๋อย ชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ อ.อมก๋อย หมายเลขบัญชี 020136401203

%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad-4

ร่วมแสดงความคิดเห็น