ไหว้พระเสริมมงคลชีวิต พาเที่ยววัดรอบเวียงเชียงใหม่

5

เชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางวัฒนธรรม ประเพณี และเป็นที่ตั้งของโบราณสถาน ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานหลายแห่ง หลายคนเมื่อได้มาเยือนเมืองนครพิงค์แห่งนี้แล้ว สิ่งหนึ่งที่จะต้องนึกถึงคือการไปเที่ยวชมความสวยงามของวัดวาอาราม ที่แฝงไว้ด้วยศิลปะแบบล้านนา
การเดินสายไหว้พระเก้าวัด นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่คนสมัยนี้นิยมกันมาก ตามธรรมเนียมที่ว่าถ้าได้ไหว้พระครบเก้าวัดก็จะเกิดความเป็นศิริมงคลกับตัวเองทุกทิศทั่วถิ่น ในวันนี้จึงจะพาเยี่ยมชมวัดต่างๆ พร้อมถือโอกาสไหว้พระรอบเมืองเชียงใหม่เพื่อเสริมสิริมงคลกัน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง นั้นมีวัดที่น่าสนใจนับร้อยๆ วัดเลยทีเดียว ที่นี่เป็นเมืองหนึ่งที่มีการหลอมรวมทางศิลปวัฒนะธรรมไว้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นศิลปะท้องถิ่นแบบล้านนา ศิลปะพม่า และศิลปะ สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ เราจะเห็นได้จากการสร้างวัดวาอารามต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ วิหาร อุโบสถ หรือแม้แต่พระประธาน ซึ่งแต่ละวัดต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
วัดแรกที่พาไปเยี่ยมชมคือ วัดทรายมูลพม่า วัดนี้เป็นวัดแบบพม่าแท้ และเป็นวัดที่ชาวพม่าในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความเคารพนับถือ จะสังเกตได้ว่าวัดทรายมูลพม่า จะเป็นศิลปะแบบพม่าทั้งหมด ชนิดที่เรียกได้ว่าไม่มีความเป็นล้านนาอยู่เลย
ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่จะมีวัดทรายมูลสองวัดคือ วัดทรายมูลพม่า และวัดทรายมูลเมือง สมัยก่อนวัดทรายมูลพม่า เรียกวัดทรายมูลม่าน เนื่องจากคนเมือง(คนเหนือ) เรียกชาวพม่าว่าคนม่าน ส่วนวัดทรายมูลเมือง ก็เป็นวัดแบบล้านนา ตามชื่อวัดที่ลงท้ายด้วยคำว่าเมือง อันเป็นการเรียกคนเหนือ ซึ่งปัจจุบันคนในภาคเหนือก็ยังเรียกว่าตนเองเป็นคนเมืองอยู่
ถัดมาคือวัดอุโมงค์ หลายคนคงนึกถึงวัดอุโมงค์บริเวณเชิงดอยสุเทพ แต่มีอีกวัดหนึ่งที่มีชื่อคล้ายๆ กันนั้นคือ วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ อยู่ในย่านเมืองเก่าเชียงใหม่ วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างตามแบบศิลปะล้านนา ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือมีองค์พระประธานที่ยิ้มได้ องค์พระประธานเป็นศิลปะแบบเชียงแสน และมีพระโอษฐ์แดงแบบศิลปะพม่า ที่มาของชื่อวัดอุโมงค์มาจากเจดีย์อุโมงค์ เจดีย์อุโมงค์ เป็นเจดีย์ทรงปราสาทแบบล้านนา การสร้างอุโมงค์ไว้ที่ฐานเจดีย์เพื่อให้พระสงฆ์ได้เข้าไปนั่งปฏิบัติธรรมนั้นเอง ต่อมาวัดนี้ถูกสร้างเพื่อถวายแก่พระมหาเถรจันทร์ วัดแห่งนี้จึงเปลี่ยนชื่อจากวัดโพธิ์น้อย เป็นวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์จนถึงปัจจุบัน
วัดแห่งที่สาม เป็นวัดที่มีความพิเศษตรงที่เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธสิหิงค์หยกไตรภาคี หรือเรียกสั้นๆ ว่าพระสิงห์หยก ภายในวัดอู่ทรายคำแห่งนี้ พระสิงห์หยกทั้งสามองค์สร้างจากหยกธรรมชาติจากประเทศพม่า แหล่งผลิตหยกที่ดีที่สุดในโลก นับว่าเป็นพระพุทธรูปหยกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แกะสลักด้วยความละเอียดงดงาม ตามแบบพระพุทธสิหิงค์สิงห์ 1 ทั้งสามองค์พระ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน พระสิงห์หยกไตรภาคี ประดิษฐานเคียงกับพระประธานในวิหารของวัดอู่ทรายคำ
วัดแห่งที่สี่ วัดเชียงมั่น เป็นพระอารามแห่งแรกของเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใกล้กับวัดล่ามช้าง ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีความเชื่อมโยงกันมาก สันนิษฐานว่าวัดล่ามช้าง นั้นเคยเป็นสถานที่เลี้ยงช้างในครั้งที่พญาเม็งรายได้ย้ายเมืองหลวง จากเวียงกุมกาม มายังบริเวณเชิงดอยสุเทพ และท่านได้สร้างคุ้มนอนไว้ที่วัดเชียงมั่น ดังนั้นวัดเชียงมั่นจึงกลายเป็นพระอารามแห่งแรก และสถานที่เลี้ยงช้างนั้นจึงกลายเป็นวัดล่ามช้างนั้นเอง
ภายในวิหารวัดวัดล่ามช้าง ยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปดอกไม้องค์แรกของภาคเหนือ นั้นคือพระมุกดอกไม้สมปรารถนาศรีเมืองเชียงใหม่ เป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยดอกไม้ในการก่อสร้างเป็นองค์แรกของภาคเหนือ สร้างตามแบบฉบับพระพุทธรูปโบราณ โดยทางวัดได้ร่วมมือกับทางกรมศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มศรัทธาชาวบ้านร่วมกันสร้างเพื่อให้ประชาชนได้เคารพบูชา ใครอยากให้ตัวเองมีเสน่ห์ ดังกลิ่นหอมของดอกไม้ อย่าลืมมาสักการะบูชาองค์พระมุกดอกไม้สมปรารถนาศรีเมืองเชียงใหม่ กันได้
วัดต่อมา วัดยางกวง ความสำคัญของวัดนี้คือ เป็นจุดที่ค้นพบเศียรพระพุทธรูปแสนแซว่ พระพุทธรูปศิลปะล้านนาแบบสิงห์หนึ่งรุ่นแรก ปัจจุบันเศียรพระพุทธรูปแสนเซว่นี้ เป็นโบราณวัตถุชิ้นเอกใน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่
วัดยางกวง เคยเป็นวัดร้างมาก่อน เดิมชื่อวัดหน่างรั้ว เมื่อครั้งที่พระยาเม็งรายได้ไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่และกวาดต้อนเอาชาวไท จากสิบสองปันนาและเชียงตุง มาอยู่ในเชียงใหม่ในครั้งสร้างเมืองนั้น จึงตั้งชื่อใหม่ว่าวัดยางกวงเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ชาวเขินที่กวาดต้อนมาจากบ้านนายางกวง ภายในวัดยางกวง มีองค์จำลองพระแสนแซว่สำหรับให้ประชาชนมาสักการะบูชา
ทริปวัดอันซีนทั้ง 5 วัดในเชียงใหม่ที่พาไปรู้จักกันวันนี้ คงจะทำให้การท่องเที่ยวเชียงใหม่ในครั้งต่อไปของทุกคนสมบูรณ์แบบมากขึ้น หากใครได้มาเที่ยวชมเชื่อว่าคงจะได้บุญได้กุศล จิตใจสะอาดสดใสอิ่มอกอิ่มใจกันไปแน่นอน สำหรับผู้สนใจท่องเที่ยวอำเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่เบอร์ 053-998333 ต่อ 208 และ 211

ร่วมแสดงความคิดเห็น