แพร่เร่งนำสายไฟฟ้า ลงใต้ดินกลางปี 2560

b-4
จังหวัดแพร่ จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และเคเบิ้ลทีวี ปรับภูมิทัศน์ในเขตเมืองเก่า 7 เส้นทาง เริ่ม ดีเดย์ 24 กันยายนเป็นต้นไป เผยแล้วเสร็จในกลางปี 2560 อนาคตหวัง นำลงใต้ดิน
นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่เปิดเผยว่า ปัจจุบันตามเสาไฟฟ้าพื้นที่ในเมืองแพร่ มีสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และสายต่างๆ รกรุงรัง บางจุดมีความหย่อนยาน ขาดความเป็นระเบียบ เป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา เกิดความไม่สวยงามต่อผู้พบเห็นและนักท่องเที่ยว ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดแพร่ (กรอ.จังหวัดแพร่) โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน มีมติให้จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และเคเบิ้ลทีวี โดยใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองแพร่และให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้ดำเนินการ รื้อสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานและติดตั้งคอนเหล็ก หรือว่าตัวยึดสาย แทนคอนไม้ที่ผุพังเรียบร้อยแล้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่กล่าวว่า ในวันที่ 24 กันยายนนี้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแพร่จะดำเนินการรวบสายหรือมัดสายต่างๆ เข้าด้วยกัน
โดยเริ่มจากถนนด้านข้างศาลากลางฝั่งที่ว่าการอำเภอเมือง มาด้านหน้าศาลากลาง หน้าโรงเรียนนารีรัตน์ ไปจนถึงสุดถนนหรือโรงเรียนป่าไม้เดิม และจากนั้นจะดำเนินการรวบสาย ถนนเจริญเมืองตลอดสายทั้ง 2 ฝั่ง , สี่แยกเหมืองหิต-ถนนราษฎรดำเนินถึงสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่, สามแยกเทคนิค ถึง โรงพยาบาลแพร่ , ถนนไชยบูรณ์ ซอย 2 ถึง แยกสวรรค์นิเวศน์, สี่แยกเหมืองหิต ถึง ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ , สี่แยกทุ่งต้อม ถึง สี่แยกเจริญราษฎร์ และสี่แยกบ้านทุ่ง ถึง โรงพยาบาลแพร่ รวมแล้วกว่า 800 เสาไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในกลางปี 2560 “ในขั้นตอนต่อไป สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ จะได้ดำเนินการของบประมาณกระทรวงการท่องเที่ยวนำสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และเคเบิ้ลทีวี ลงดินเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์เขตเมืองเก่าให้สวยงาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น