ชาวจังหวัดลำพูน ร่วม ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี

49781

ประชาชนชาว จังหวัดลำพูน ร่วม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระนางจามเทวี ประจำปี 2559 เช้าวันนี้ (26 กันยายน 2559 ) ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ ชมรม ลูกหลานพระนางจามเทวี จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ โดยถือเอาวันทางจันทรคติ วันแรม 10 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ ในปีนี้ ตรงกับ วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 ในช่วงเช้า โดย พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะ จ.ลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ น.ส.ปาณี นาคะนาท รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป

49782

ส่วนในช่วงค่ำ ตั้งแต่เวลา 18.50 น. จะมีพิธีบวงสรวง และมีพิธีกล่าวคำถวายสักการะ โดยเทศบาลเมืองลำพูน และ คณะกรรมการชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี ได้ร่วมกันจัดขึ้นที่บริเวณอนุสาวรีย์พระนางเจ้าจามเทวี และจะมีคณะช่างฟ้อนจากโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งชุมชนในเขตเทศบาลลำพูน ร่วมฟ้อนถวายเทิดพระเกียรติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น