รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาสนำข้าราชการประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวี

b-5 ประธานฝ่ายสงฆ์ มี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาสนำข้าราชการประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ลานอนุสาวรีย์ พระนางจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น