อบรมโครงการเติมใจสู้ภัยแล้ง ห่างไกลการค้ามนุษย์

5-jpg
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ร่วมกับ อบต.ดอยหล่อ ฝึกอบรมโครงการเติมใจสู้ภัยแล้งห่างไกลการค้ามนุษย์ (การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 7 วัน) ประจำปี 2559 หลักสูตรแปรรูปอาหาร เช่น พิชซ่า สลัด เห็ดทอดใบม่อน น้ำสมุนไพร ขนมจีนน้ำเงี้ยว ฯลฯ ณ ที่ทำการอบต.ดอยหล่อ

ร่วมแสดงความคิดเห็น