(คลิป)เปิดแล้วสวนสาธารณะชุมชนข้างเรยีนาฯ หลังธนารักษ์มอบคืนพื้นที่ให้ชุมชน

s__3293223

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 1 ต.ค. 59 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประทานในพิธีเปิดการประชุมสภาเมืองสีเขียว ครั้งที่ 2 และพิธีเปิดประตูสวนสาธารณะปลอดสารพิษกลางเมือง ที่บริเวณป่าด้านข้างสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนประชาชนในชุมชนเจริญประเทศ และใกล้เคียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายหลังพิธีเปิดสวนแล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนชนในชุมชนได้ร่วมกันเดินตรวจพื้นที่ป่าดังกล่าวเพื่อวางแนวทางการดำเนินการในการที่จะพัฒนาให้เกิดเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฝ่าย หลังจากที่ทางกรมธนารักษ์ได้มีการมอบพื้นที่ ให้กับทางชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ซึ่งต่างมีความเห็นว่าจะมีการพัฒนาให้กลายเป็นสวนสาธารณะที่ใช้พักผ่อนและเป็นสถานที่ศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

s__3293225 s__3293226 s__3293230

สำหรับ การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการ ประชุมในการนำเสนอแนวทางในการพัฒนา และสรุปลงมติในการจัดการพื้นที่ป่ากว่า 9 ไร่บนถนนเจริญประเทศ ที่ทางด้านกรมธนารักษ์ได้มีการประกาศมอบพื้นที่ดังกล่าวให้ทางจังหวัดฯเพื่อนำไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะปลอดสารพิษ ของเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้มีการไขกุญแจเปิดเข้าชมสวนกลางเมืองเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมสำรวจพรรณไม้และสัมผัสความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ โดยมี อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย คุณหมอต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะทำการร่วมสำรวจและตรวจต้นไม้ร่วมกัน พร้อมผู้แทนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้แทนประชาชน ผู้อยู่อาศัยและสถาบันการศึกษาในชุมชนเจริญประเทศและใกล้เคียง

ทาง นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าสำหรับสถานที่แห่งนี้ภายหลังจากที่ทางท่านอธิบดีกรมธนารักษ์ได้มอบพื้นที่ให้ จึงได้ให้ทางชุมชนพิจารณากันว่าต้องการดำเนินการให้ออกมาในรูปแบบใด หรือเพื่อให้ออกมาในรูปแบบประชารัฐที่แท้จริง โดยมีประชาชนในชุมชนร่วมคิดร่วมทำ เพื่อใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ส่วนทางจังหวัดก็จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อที่จะมาขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม และทำให้ทางชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งจากการลงสำรวจพื้นที่แล้วพบว่าในพื้นที่ดังกล่าว มีทั้งต้นไม้ใหญ่ที่ควรอนุรักษ์ไว้ และมีพื้นที่เป็นต้นไม้ที่สมควรจะต้องเอาออกไป เนื่องจากเป็นไม้ผลัดถิ่นและลุกลาม รวมถึงวัชพืชต่างๆ โดยคาดว่าน่าจะได้ข้อยุติกันในเร็วๆ นี้ว่าจะมีการดำเนินการ และช่วงเวลาอย่างไร รวมถึงใครจะเป็นผู้ขอใช้ประโยชน์ เพราะพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สีน้ำเงินที่ทางราชการหรือผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์และทำให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด

s__3293231

ขณะที่ทางด้าน นางอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ผอ.โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการนั้นอยากให้มีการทำเป็นสวนสาธารณะที่มีชีวิต โดยบริเวณที่เป็นพื้นที่ซีเมนต์ก็อยากให้ทำเป็นพื้นที่ออกกำลังกายเป็นหลัก และพยายามที่จะคงสภาพเดิมให้มากที่สุด และการก่อสร้างมีน้อยที่สุดโดยคงสภาพต้นไม้ หรือเพิ่มต้นไม้เข้าไป อีกอย่างคืออยากให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ของเยาวชนในชุมชนและเยาวชนในเชียงใหม่ อีกประเด็นคือพื้นที่แห่งนี้น่าจะเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชสมุนไพรเพื่อที่ให้เด็กได้เรียนรู้ ขณะเดียวกันเป็นความร่วมมือของทางป่าไม้ที่มีพื้นที่ติดกัน ซึ่งตรงจุดนี้ทางกรมป่าไม้มีโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้วคือ โครงการตามแนวพระราชดำริ ดังนั้นจึงเป็นการร่วมกันในการทำพื้นที่ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนในเชียงใหม่

นอกจากนี้ในส่วนของภาครัฐที่เข้ามามีส่วนร่วม ก็มองว่าตรงนี้หากทำเป็นพื้นที่สีเขียวก็จะเป็นที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยวด้วย และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช้ต้อนรับผู้มาเยือนได้ด้วยเช่นกัน และ สำหรับงบประมาณในการลงทุนตรงจุดนี้ ตอนนี้มีองค์กรที่มีประธานเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมีองค์กรภาครัฐและเอกชน และนักธุรกิจยื่นมือเข้ามาช่วย และจากการที่ได้มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นมีความเห็นว่าจะออกมาในรูปแบบของมูลนิธิ ที่ทางรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ แต่เบื้องต้นยังไม่ชัดเจนและเท่าที่มีการพุดคุยกัน ก็จะมอบหมายให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ที่เป็นเจ้าภาพหลัก แต่ในวันนี้ยังไม่ได้รับปากเนื่องจากทางท่านนายกเทศมนตรีนั้นติดภาระกิจ

อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย คุณหมอต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า สำหรับรูปแบบการดำเนินงานในตอนนี้นั้นได้โจทย์จากชุมชนมาคือ ให้มีการใช้พื้นที่แบบมีความสะดวก ปลอดภัย และให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจโดยที่ยังไม่ต้องไปคำนึงถึงการลงมือก่อสร้างใหญ่โต และเอาแค่ว่าคนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ ซึ่งในส่วนของต้นไม้นั้นมีพื้นที่แล้ว แต่ยังเหลือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตรงจุดนี้จะต้องมีส่วนร่วม จึงได้ใช้วิธีการระดมความเห็นจากส่วนรวม คือการประกวดแบบภายใน 60 วัน หลังจากนี้ ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบพื้นที่จะเห็นได้ว่าการเข้าไปในพื้นที่ข้างในไม่ใช่เรื่องยาก เนื่องจากมีถนนคอนกรีต และมีรั้วรอบขอบชิดดีพอสมควร รวมถึงมีเส้นทางที่จะเปิดทะลุไปยังถนนด้านหลังด้วย และด้านหน้าก็มีการเคลียร์พื้นที่แล้ว ซึ่งสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ แต่เรื่องเร่งด่วนที่ได้มีการคุยกันคือ อาจจะต้องเข้ามาเคลียร์พื้นที่ให้มีความสะอาดขึ้น สามารถมองเห็นพื้นที่รอบข้างได้หมด

นอกจากนี้กำลังจะดำเนินการพูดคุยกับทางป่าไม้ที่อยู่ด้านข้าง เนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวมีศูนย์เรียนรู้ หากสามารถเชื่อมพื้นที่ต่อกันได้นั้น จากพื้นที่ 9 ไร่ ก็จะกลายเป็นพื้นที่ประมาณ 19-20 ไร่ ซึ่งสามารถทำได้ในการออกแบบและถือเป็นความร่วมมือของทางกรมธนารักษ์กับกรมป่าไม้ไปด้วย และป่าไม้ก็มีความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ แต่การดำเนินการในขณะนี้สิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการให้ทันคือ ภายใน 1 ปีนี้ จะต้องมีการลงนามในการเป็นเจ้าของจองใช้พื้นที่ก่อน

s__3293228

ทางด้าน นายไพโรจน์ วิจิตรพร ตัวแทนชุมชนตำบลช้างคลาน ได้กล่าวว่า วันนี้นับเป็นวันดีที่เราได้มารวมตัวกันเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นในฐานะพลเมืองเชียงใหม่ ที่มีความตระหนักรู้และสนใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองของเราให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาวะแวดล้อมที่ดีต่อการดำรงชีวิต ในการผลักดันให้กรมธนารักษ์เห็นความสำคัญของการใช้พื้นที่บนถนนเจริญประเทศ ข้างโรงเรียนเรยีนา ให้เป็นพื้นที่สีเขียว เป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อการเรียนรู้พืชพันธุ์ไม้ นับเป็นมหัศจรรย์กลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งหลังจากนี้จะได้มีการเปิดประชุมสภาเมืองสีเขียว เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการหาข้อสรุปร่วมกันในการดำเนินการ ตลอดจนการวางแผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาจัดการพื้นที่ป่ากว่า 9 ไร่บนถนนเจริญประเทศ เป็นสวนสาธารณะปลอดสารพิษ ของเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้มีความสวยงามอย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น