คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

b-5-jpg คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ให้กับ อาจารย์ต่อพงศ์ วรรณวาที อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

b-6-jpg

ร่วมแสดงความคิดเห็น