เก็บภาพมาเล่า เก็บข่าวมาบอก…นายอำเภอสารภีเปิดงานมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง

b-1-95b-3-92b-4-89เทศบาลตำบลยางเนิ้งจัดมหกรรมสุขภาพเอาใจผู้สูงอายุนับพันคน จาก 8 หมู่บ้าน ภายในงานจัดมอบเบี้ยยังชีพ ตรวจสุขภาพ การแสดงบนเวที จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ได้รับเกียรติจากนายอำเภอสารภีเป็นประธานเปิดงาน
นายคุณวัฒน์ สุคันธกุล นายอำเภอสารภีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง ที่จัดโดยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ภายในงานจัดให้มีการตรวจสุขภาพฟรีให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมงานนับพันคนจาก8หมู่บ้าน อีกทั้งยังจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้สูงอายุ การแสดงของผู้สูงอายุที่มาจากทุกชุมชนและการมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ได้รับผลกระทบในงานนี้ด้วย โดยมีนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งพร้อมทีมงานบริหารสมาชิกสภาผู้นำชุมชนร่วมจัดงานภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางเนิ้งนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง กล่าวว่า ผู้สูงอายุเป็นปูชนียบุคคลที่คนรุ่นหลังต้องเอาใจใส่นอกเหนือจากบุตรหลานแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรใดๆก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับความสุข ความอบอุ่น ทั้งด้านสุขภาพจิต สุขภาพกาย โดยการจัดให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะระหว่างกัน ซึ่งการจัดมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุในครั้งนี้สามารถที่จะนำผู้สูงอายุจากทุกหมู่บ้าน ทุกเพศ ทุกวัยมาพบกัน เห็นได้จากการทักทายปราศรัย การจับกลุ่มของผู้สูงอายุต่างหมู่บ้านเพื่อสนทนา ถามสารทุกข์สุขดิบกัน เป็นบรรยากาศของงานที่อบอุ่นอย่างยิ่ง นายมนูญกล่าว

b-2-94b-5-83

“ทับตะวัน”
[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น