มอบงาน

5-jpg
รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช ร่วมส่งมอบงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ แก่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนใหม่โอกาสเดียวกันนี้บุคลากรพร้อมเจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์ มช.ได้ร่วมกันมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น