ถวายที่ดิน…

b1
ปราโมทย์ – รัตนา สมัครการ ถวายที่ดินจำนวน 5 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา แด่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล 74 ปี 54 พรรษา ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น