นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับพลโท โกศล ประทุมชาติ และ พลตรี เกษมสุข ตาคำ

b-1นายปวิณ  ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา  ชำนิประศาสน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบพระพุทธรูป แสดงความยินดีกับ พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ไปรับตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และ พลตรี เกษมสุข ตาคำ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ในงานเลี้ยงแสดงความยินดีทั้งสองท่าน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น