มหาดไทย แจ้งผู้ว่าฯ-นายอำเภอ-ข้าราชการ ทั่วประเทศ เตรียมการฟังข้อราชการสำคัญ ตอน 19.00 น.

1446799777-c007fbb91a297eeb2ccc876d294e403a

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศ ขอให้จัดเตรียมการเฝ้าข้อราชการสำคัญที่จะชี้แจงขั้นตอนการปฎิบัติราชการต่างๆ

ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีข้อราชการสำคัญที่จะชี้แจงขั้นตอนการปฎิบัติราชการต่างๆ ในวันที่ 13 ต.ค. เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางการประชุม VDO conference และระบบ DOPA Channel ไปยังศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอต่างๆทั่วประเทศ

จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ จัดเตรียมข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการถ่ายทอดด้วยโดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะทำหน้าที่เป็นประธานในการชี้แจงตามวันเวลาข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น