ถนนคนเดินเชียงใหม่เปิด 2 แห่งแล้ว

 

s__1564881

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แจ้งว่า อนุญาตให้มีการเปิดจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่สาธารณะถนนคนเดินท่าแพ วันอาทิตย์ และถนนคนเดินวัวลาย วันเสาร์ ตามปกติแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรสวรรคตลงเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ประกอบกับ ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้คนไทยทั้งประเทศ ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

s__1564883

เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้ออกประกาศ เทศบาลนครเชียงใหม่เรื่อง การร่วมถวายอาลัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ลงนามโดยตนปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ขอความร่วมมือในการงดหรือหยุดจำหน่ายสินค้าหรือกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ผ่อนผันตามประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ ฉบับลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วย โครงการถนนคนเดินท่าแพ วันอาทิตย์ และถนนคนเดินวัวลาย วันเสาร์ นั้น

s__1564885 s__1564886

ล่าสุด เมื่อบ่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ตนจึงทำหนังสือแจ้งว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แจ้งยกเลิกประกาศดังกล่าว ให้พ่อค้าแม่ค้ากลับมาเปิดจำหน่ายสินค้าบนพื้นที่สาธารณะที่ได้รับการผ่อนผันตามปกติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวเชียงใหม่ โดยให้ผู้ค้าแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ ขาว ดำ และห้ามเปิดเครื่องเสียง หรือแสดงกิจกรรมรื่นเริง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ต่อเนื่องไป ตามประกาศขอความร่วมมือของสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป ขณะนี้แม่ค้ากำลังตั้งร้านกันอยู่และมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจำนวนมากแล้วให้งดขายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

ร่วมแสดงความคิดเห็น