ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง เชิญชวนอุดหนุนผลงานศิลป์นักเรียน

1-118
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง อ.ลี้ จ.ลำพูน ขอเชิญผู้ที่มีจิตกุศล ร่วมสนับสนุนของที่ระลึกงานหัตถกรรม จากการบุ และดุนโลหะ ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียน เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารหอฉันท์สำหรับพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร
พระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้ เจ้าอาวาสวัดบ้านกลาง เปิดเผยว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง หมู่ 15 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน เปิดทำการเรียนการสอน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา มีนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 , มีการเรียนการสอนทั้ง ทางโลกและทางธรรม ปัจจุบัน มีนักเรียนสามเณรทั้งหมด 150 รูป โรงเรียน มีการก่อสร้างปรับปรุง สิ่งสาธารณูปโภค โดยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร หอฉันมาแล้วเป็นระยะเวลาหลายปี แต่ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการดำเนินงาน ซึ่งต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จะต้องนั่งฉันเพลตามใต้ต้นไม้ และในห้องเรียน ซึ่งสร้างความไม่สะดวก ในการฉันท์เพลของ พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร
ทางด้านพระสิงห์ทอง ขนฺติจิตฺโต ผู้อำนวยการโรงเรียน ก็ได้ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตกุศลร่วมอุดหนุน สั่งทำและสั่งจอง งานหัตถกรรม การบุ และดุนโลหะ ซึ่งเป็นงานฝีมือที่มีความวิจิตรบรรจง ของนักเรียนสามเณร มีราคาตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไปตามความยากง่าย และ ขนาดของแต่ละชิ้นงานผลิตด้วยวิธีการดุนโลหะ เป็นพวงกุญแจ โคมไฟและรูปลายไทย ขนาดต่างๆ สามารถนำไปประดับกรอบรูป และ นำไปเป็นของที่ระลึกที่มีคุณค่าซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำมาดำเนินการก่อสร้างอาคารหอฉันให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
ผู้ที่สนใจร่วมอุดหนุนชิ้นงาน หรือร่วมทำบุญก่อสร้างอาคารหอฉันท์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง โทร.053-596557 หรือพระครูอินทวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอลี้ ผู้จัดการโรงเรียน โทร. 081-1113457 และพระสิงห์ทอง ขนฺติจิตฺโต ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร.085-7097414 หรือสามารถ ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารออมสิน สาขาลี้ ชื่อบัญชีโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง เลขที่บัญชี 020141637312

ร่วมแสดงความคิดเห็น