ศึกษาดูงาน..

66

นพ.สมัย ศิริทองถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุงให้การต้อนรับ Prof. Dr. nasir Mohamad Head of CenTreNa and Professor in Emergency Medicine Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานสุขภาพจิตจากสารเสพติด ที่โรงพยาบาลฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น