เชิญร่วมพิธีเปิดงาน 1st Lanna International Choir Competition 2016

 

9998
สำนักงานพัฒนาพิคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ 1 ภาคเหนือตอนบน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนการจัดงานประกวดร้องเพลงประสานเสียงระดับโลก 1st Lanna International Choir Competition 2016 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2559 ซึ่งโดยInterkultul Management สถาบันจัดการแข่งขันการร้องเพลงประสานเสียงระดับโลกจากประเทศเยอรมัน
ขอเชิญท่านร่วมพีธีเปิดงาน 1st  Lanna International Choir Competition 2016 วัน พุธ ที่ 19 ตุลาคม 2559  เวลา 19.00 – 20.45  น. ณ ห้องนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และเชิญร่วมพิธีปิด 1st  Lanna International Choir Competition 2016 วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559   เวลา 10.00 – 12.00  น. ณ ห้องนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมชมสุดยอดการแข่งขันร้องเพลงประสานเสียง กับการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ร่วมเชียร์ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 62 ทีม จากทั่วโลก ( เป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมที่ไม่ได้สื่อถึงการรื่นเริง )

ร่วมแสดงความคิดเห็น