วิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยผูกพัน”

b6รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวมุทิตาจิตแด่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการภายใต้ชื่องาน “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยผูกพัน” ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น