ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพ พิธีสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

79667ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพ พิธีสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( รัชกาลที่ 9 )

ข้าราชการ , ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพ

79664

วันนี้ ( 20 ตุลาคม 2559 ) เวลา 15.52 น. ที่ วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( รัชกาลที่ 9 ) ซึ่ง ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพ มี พระศรีธรรมโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธาติหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ , มี น.ส.ปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มี ข้าราชการสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน และ ประชาชนเข้าร่วมพิธี โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย , รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จุดเทียนเครื่องทองน้อย และ เทียนหน้าตู้พระอภิธรรม พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม , ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล , ประธานพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ถวายจตุปัจจัย แด่ พระสงฆ์ ต่อจากนั้น ผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกัน ปฏิบัติสมาธิภาวนา เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

79666

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพฯ ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน จะจัด ต่อเนื่อง ทุกวัน เป็นเวลา 1 เดือน ( จัดถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ) ตามมติของมหาเถรสมาคม โดย กำหนด ประกอบพิธี ทุกวัน เวลา 15.52 น. จึงขอเชิญชวนข้าราชการ และ ประชาชนร่วมพิธีโดยทั่วกัน และ ขอเชิญชวน ประชาชน ปฏิบัติสมาธิภาวนา เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 1 ปี .

ร่วมแสดงความคิดเห็น