เสาร์ – อาทิตย์ มาเดินเที่ยวกันได้กับ “ถนนคนเดิน”

b7
ถนนคนเดินวันเสาร์ “ถนนวัวลาย” และถนนคนเดินวันอาทิตย์ “ท่าแพ” วันนี้พร้อมเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง ให้กับชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวได้อย่างตามปกติแล้ว
ซึ่งงานนี้สืบเนื่องมาจากเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ออกประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง
การร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559
ขอความร่วมมือในการงดหรือหยุดจำหน่ายสินค้าหรือกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ผ่อนผันตามประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ ฉบับลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วย โครงการถนนคนเดินท่าแพ
วันอาทิตย์ และถนนคนเดินวัวลาย วันเสาร์ นั้น
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แจ้งยกเลิกประกาศดังกล่าว ให้พ่อค้าแม่ค้ากลับมาเปิดจำหน่ายสินค้าบนพื้นที่สาธารณะ ที่ได้รับการผ่อนผันตามปกติเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวเชียงใหม่ โดยให้ผู้ค้าแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ ขาว ดำ และห้ามเปิดเครื่องเสียง หรือ
แสดงกิจกรรมรื่นเริงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อเนื่องไป ตามประกาศขอความร่วมมือของสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป
ซึ่งเวลานี้พ่อค้าแม่ค้าพร้อมตั้งร้าน และต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทุกท่าน โดยงดขายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ซึ่งเสาร์และอาทิตย์นี้อย่าพลาดมาเที่ยวกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น