รัฐมนตรีวัฒนธรรมขึ้นเหนือหารือแนวทางอุ้มศิลปินพื้นบ้าน

b-7-64 รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นเหนือกำหนดแนวทางดูแลสวัสดิการศิลปินพื้นบ้าน(ขับซอ) โดยเมื่อวันที่23ต.ค.2559ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ เดินทางมาร่วมประชุมหารือกับศิลปินพื้นบ้านประเภทขับซอ ที่ห้องประชุมสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปี

สมาคมศิลปินขับซอล้านนา นำโดย นางบัวชุม อินถา นายกสมาคมฯ จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางในการดูแลสวัสดิการให้แก่ศิลปินพื้นบ้านขับซอภาคเหนือ โดย มีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม มีศิลปินขับซอจาก 8 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

โดยนายวีระ กล่าวถึง แนวทางการขับเคลื่อนช่วยเหลือศิลปินซอว่า จะมีการส่งเสริมการตลาดจัดทำเวบไซด์แนะนำตัซศิลปินซอและคณะละครซอ จะมีการจัดมหกรรมเพลงซอ เพื่อให้มีเวทีได้แสดง และหารายได้ อีกทั้งกำลังหารือแนวทางร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาลฯ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณและจ้างศิลปินพื้นบ้านให้แสดงในโอกาสสำคัญต่างๆได้ พร้อมจะส่งเสริมพัฒนารูปแบบการแสดงให้เหมาะสมตามยุคสมัย และหลังจากศิลปินพื้นบ้านมีความมั่นคงทั้งรายได้สถานที่จัดการแสดงแล้ว จะกำหนดวิธีการถ่ายทอดให้รุ่นหลังได้รู้จักได้อนุรักษ์และสืบทอดให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

b-8-54

b-9-43

ร่วมแสดงความคิดเห็น