คณะครูและบุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรามหาภูมิพลอดุลยเดช

b-7-jpg b-8-jpgนายอุทัย  ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นักเรียน จำนวนประมาณ 1,300 คน ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรามหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรทรามหาภูมิพลอดุลยเดช แสนอาดูรพูนเทวษโทมนัส นวมินทร์ปิ่นกษัตริย์เสวยสวรรค์ ทั่วไผทแสนโศกาแสนจาบัลย์ รํ่าไห้พลัน กราบพระบาทด้วยภักดี ปวงข้าพระพุทธเจ้า  ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  หาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  บุคลากร และนักศึกษา ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น