“รองหมู”เปิดโผ นักเตะ สพล.ลุย กีฬา ม.ภาคกลาง

%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c
รองหมู ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ เปิดโผรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล สพล.ทั้ง 25 คน และเจ้าหน้าที่ทีมครบ ก่อนยกพลไปเตะในการแข่งขันฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ในรอบคัดภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพ ระหว่าง วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 โดยมี อธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ปริวัฒน์ วรรณกลาง เป็นผู้จัดการทีม มีนักกีฬาจาก สพล.ยะลา สพล. เพชรบูรณ์ และ สพล.ลำปาง มาร่วมทีม

ตามที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนในการนำทีมเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือกภาคกลาง ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการแต่งตั้ง ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลา เพื่อทำการฝึกซ้อมนักกีฬาที่จะไปร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ผู้จัดการทีมฟุตบอล นายบุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ผศ.ดร.โกศล รอดมา ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล นายวิโรจน์ เส็นบัตร ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ซึ่งผู้มีรายชื่อนี้จะปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 20-30 ตุลาคม 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

ส่วนรายชื่อนักกีฬาทั้ง 25 คน ที่จะเป็นตัวแทน สพล.ประกอบด้วย นายกิตติชัย ธรรมลังกา นายมงคล คงเลิศปัญญา นายทนงศักดิ์ ชายน้อย นายทศพล เรือนคำ นายธวัฒน์ แสนสุข นายธาดา เอกชัย นายธัชนนท์ จินดาปุก นายกิตติชัย ปั๋นจันทร์ นายชัชวาลย์ เปียวแหล่ นายเอกชัย พิษณุ นายนะชัย ไพรสุดาทิศ นายจักรพงษ์ พงษ์ประเทศ นายพิทักษ์ อับดุลรามัน นายมันโซ อุสมัน นายมยูสรันต์ กาโซ นายชาพีอี หะมะ นายภาณุพงษ์ จาธิมู นายณัฐพงษ์ ณ ลำปาง นายสุทัศน์ เหล็ก เพชร นายวีระพงศ์ เวียงสมุทร นายวัชรินทร์ เจริญโภค นายนิพนธ์ รู้จริง นายสถาพร ตามเพิ่ม นายอภิรักษ์ แดนพงพี นายฐิติชัย จาตุรปัญญาสกุล

ส่วนการแข่งขันในระดับประเทศ ทางด้าน มทส. รับเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” พร้อมเปิดตัวมาสคอต “พี่สุระ” และ “น้องนารี” แมวสีสวาดคู่เมืองโคราช ยืนยันความพร้อมด้านสนามแข่งขันรองรับ 27 ชนิดกีฬา ชิง 320 เหรียญทอง และบ้านพักนักกีฬา เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีของนักกีฬาปัญญาชน และ เชิญชวนชาวโคราชร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับคณะนักกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ก็ได้ประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไปจากเดิมมกราคม ไปเป็นกรกฎาคม 2560

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า “มทส. ได้รับเกียรติอีกครั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” พ.ศ. 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 21 มกราคม 2560 ล่าสุด ก็ขอเลื่อนการแข่งขันไปเป็นวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2559

ร่วมแสดงความคิดเห็น