ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน แจ้งข่าวดีเปิดรับอบรมฯ

b6-w9h7-12ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูนแจ้งข่าวดี การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมอาชีพในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1 จำนวน 4 สาขาสาขาละ 16 อัตรา รวมกว่า 64 อัตรา หวังเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ว่างงาน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ หรือผู้ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ ให้มีงานทำและสร้างรายได้ด้วยตนเอง เปิดรับสมัครถึงวันที่ 9 พ.ย.นี้เท่านั้น

นางอรทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมอาชีพในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 สาขาช่างๆละ 16 อัตรา รวม 64 อัตรา ได้แก่ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (ระดับต้น), ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและอาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก , ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร และช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ว่างงาน หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ หรือผู้ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ ให้มีงานทำและสร้างรายได้ด้วยตนเอง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559

นางอรทัย กล่าวต่อว่า สำหรับรายละเอียดการรับสมัครในแต่ละสาขาวิชา ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องจบระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับ ม.3) ซึ่งจะต้องจบการศึกษาก่อนวันเปิดฝึกอาชีพ ไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น ยกเว้น การศึกษานอกโรงเรียน และจะต้องมีความประสงค์ที่จะฝึกอบรม สามารถฝึกได้สม่ำเสมอตลอดหลักสูตร ในส่วนของระยะเวลาในการฝึกอบรม แบ่งตามสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (ระดับต้น) ฝึกอบรมในศูนย์ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 – 14 มีนาคม 2560 ฝึกอบรมในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 มิถุนายน 2560 , สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและอาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ฝึกอบรมในศูนย์ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 – 14 มีนาคม 2560 ฝึกอบรมในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 28 เมษายน 2560 , สาขาวิชาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ฝึกอบรมในศูนย์ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 –16 มกราคม 2560 ฝึกอบรมในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2560 และสาขาวิชาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ฝึกอบรมในศูนย์ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 –14 มีนาคม 2560 ฝึกอบรมในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 2 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-525542 ในวันและเวลาราชการ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น