ต้อนรับคณะศึกษาเทศบาลเมืองยโสธร

9-jpg

ณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารเป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาเทศบาลเมืองยโสธร ที่เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น