“พ่อหลวงแช่ม”แนะ(ยุ)ให้ปลูกมะนาวพืชเศรษฐกิจที่ดีปลูกรวย บังคับมะนาวในบ่อซีเมนต์นอกฤดู

8

ที่ยุและแนะเรื่องของการปลูกมะนาวเพราะ “พ่อหลวงแช่ม” เห็นคนที่ปลูกในแต่ละแห่งโดยเฉพาะในเชียงใหม่ ไม่ต้องทั่วภาคเหนือหรอกเขารวยกันทุกที่ ที่ปลูก มะนาวเป็นพืชที่ปลูกง่ายขอให้มีนํ้าเพียงพอเท่านั้นมะนาวก็จะเจริญเติบโตได้ในเกือบทุกพื้นที่ของบ้านเรา
มะนาว จะมีวงจรชีวิตของเขาที่จะออกดอกผลิผลเพียงปีละ 2 ครั้งนับตั้งแต่ติดดอกไปจนถึงผลสุกก็เก็บจากต้นได้เลย
วงจรแรกของมะนาวจะออก
ปลายเดือนมีนาคมหลังจากที่ผ่านฤดูแล้ง
ไปแล้วจะรับนํ้าฝนคือจะให้ผลอีกครั้งหนึ่ง
คือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ยาวไปถึงสิงหาคม-กันยายน จากนั้นจะใช้เวลาอีก 4-5 เดือนมะนาวจะออกอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤษภาคม
ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าการที่จะทำให้มะนาวออกลูกนอกฤดูนั้นคือการชะลอหรือการบังคับให้มะนาวติดผลคลาดเคลื่อนไปจากเดิม 1-2 เดือน เพื่อให้วงจรชีวิตมะนาวผิดไปจากวงจรเดิมเมื่อออกผลพร้อมกันจะทำให้ราคามะนาวถูกคือการบังคับวงจรการออกดอกครั้งใหญ่ 2 ครั้งกับช่วงเวลาที่เราต้องการ
เทคนิคและวิธีในการผลิตมะนาว
นอกฤดูถือว่าได้รับความนิยมมากทีเดียวและในส่วนของความพร้อมของต้นมะนาวมีหลายส่วนจะเน้นที่ดอกก็ได้ดอกมะนาวมีอยู่ 3 เกรดด้วยกันคือดอกที่มีคุณภาพสูงสุดได้แก่ดอกที่เกิดมาพร้อมกับปลายยอดอ่อนที่ผลิใหม่ รองลงมาคือดอกที่เจริญจากตาข้างๆ กับใบที่แก่ และดอกคุณภาพที่ตํ่าสุดคือดอกที่เกิดจากกิ่งที่ไม่มีใบมักเป็นดอกตัวผู้ที่ไม่ติดผล
การบังคับให้มะนาวออกนอกฤดูควรจะคำนึงถึงดินด้วย ดินที่ระบายนํ้าได้ดีเช่นดินมีลักษณะร่วนปนทรายมะนาวจะได้ผลดี ถ้าปลูกกับดินที่อุ้มนํ้าหรือดินเหนียวการบำรุงต้นก็สำคัญกับการที่มะนาวจะออกดอกได้จะต้องเป็นกิ่งที่ไม่มีลูกติดอยู่ที่กิ่งควรทำลายทิ้งทั้งกิ่งและลูกเพื่อให้กิ่งออกดอกเปลี่ยนแปลงจากตาใบมาเป็นตาดอก
การให้ปุ๋ยมีธาตุเอ็นพีเคในสัดส่วน 1 ต่อ 11 ต่อ 13 หรือ 1 ต่อ 1 หรือ 4 หรือ 1 ต่อ 1 และ 5
การบังคับมะนาวให้ออกนอกฤดูวิธีย่นเวลาของการออกดอกจะต้องมีการจัดการดอกและผลมะนาวอ่อนที่ออกมาในช่วงวงจรปกติมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น วิธีการตัดยอดเพื่อให้แตกกิ่งใหม่ การรูดใบเก่าทิ้งเพื่อให้แตกใบใหม่ หรือบางส่วนใช้มัดฟันโคนต้นหรือใช้รวดเล็ก ๆ รัดที่โคนต้นหรือบางคนใช้วิธีสุมควันเพื่อให้ใบคายนํ้าและร่วงแต่วิธีนี้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงทำให้ต้นมะนาวตาย
อย่างไรก็ตามกรรมวิธีที่กล่าวมานั้นบางวิธีได้ผล แต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์บางวิธีอาจทำให้ต้นตายโทรมในที่สุด ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดแต่งแล้วดอกและผลอ่อนที่เหลือยังสามารถกำจัดได้โดยใช่สารควบคุมความเจริญเติบโต หรือฮอร์โมนเข้ามาช่วยสารเหล่านั้น เนื้อที่หมดฉบับหน้าอ่านต่อมีกรรมวิธีในการทำสารเร่งราก รอนะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น