สกู๊ปหน้า1…เหนือเข้มงวด!! กวาดล้างก่อน “ยี่เป็ง”

1%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%9b กองกำลัง 3 ฝ่าย ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ผนึกกำลังคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย ป้องกัน และปราบปราม กวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุขทุกประเภท สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

พลตำรวจตรี พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ และฝ่ายปกครอง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 750 นาย คุมเข้มมาตรการในด้านของการรักษาความปลอดภัย มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความปลอดภัย และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามตามธรรมชาติ มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่น่าสนใจ ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงนี้ ที่เข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งถือเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งยังมีประเพณีที่สวยงาม คือ ประเพณียี่เป็ง

ทางด้านตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน กองบัญชาการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ บูรณาการร่วมกัน ออกกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 4-13 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.59 ที่บริเวณประตูท่านาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2559 เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน โดยมี พลตำรวจตรีมนตรี สัมบุณณานนท์ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภาค 5 พันเอกพงษ์มิตร ปิ่นปันคง เสนาธิการ กองบัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำกำลังเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัคร จำนวน 400 นาย ร่วมพิธี

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ฝ่ายตำรวจ ทหาร และอาสาสมัคร จะสนธิกำลังออกระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยจัดชุดปฏิบัติการ ปิดล้อมตรวจค้นบุคคลและพื้นที่เป้าหมาย สถานบันเทิงต่างๆ อย่างเข็มงวด พร้อมทั้งตั้งจุดตรวจจุดสกัด ตรวจค้นยานพาหนะ อาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด ประทัด ดอกไม้เพลิง โคมลอย และยาเสพติด ตลอดจนติดตาม เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมาย ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

2-%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a7

ส่วนทางตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 32 และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันอาชญากรรม ร่วมสนธิระดมกำลังพลเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วเขตพื้นที่เมืองจังหวัดลำปาง ในห้วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2559 โดยร่วมกันนำกำลังพลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม ในสังกัดของแต่ละหน่วยงาน มารวมตัวพร้อมกันเพื่อร่วมกระทำพิธีปล่อยแถวออกระดมกวาดล้างอาชญากรรม ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ด้านหน้าสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

มีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และ พ.อ.เกษม วังสุนทร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมเป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้าง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจบ้าน และอาสาสมัครภาคประชาชน รวมจำนวน 420 นาย เข้าร่วมขบวนออกระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

โดยการออกระดมกวาดล้าง กำลังเจ้าหน้าที่ฯ มีเป้าหมายที่จะปฏิบัติการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตามสถานที่ต่างๆ ที่มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดคดีที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้งเพื่อปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสร้างปัญหาความเดือดร้อน ความรำคาญให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งในเรื่องของการก่อกวน การพกพาอาวุธ และยาเสพติด การตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่ ป้องกันปัญหาการก่ออาชญากรรมรุนแรง จากอาวุธสงครามและวัตถุระเบิด รวมไปถึงคอยควบคุมดูแลอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และคอยสอดส่องดูแลสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทตามสถานบันเทิง และเขตพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ตลอดจนมีเป้าหมายในการให้บริการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อจะลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดจำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ ในช่วง 7 วันก่อนหน้าและในห้วงระหว่างการจัดงานเทศกาลให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลความสงบสุขเรียบร้อย ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวชมงานล่องสะเปาของจังหวัดลำปาง ในช่วงระหว่างวันที่ 14–15 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก

ที่จังหวัดแพร่ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2559เวลา 16.00 น.วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 พลตำรวจตรีพงษ์เดช พรหมมิจิตร รักษาราชการแทน รองผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมกันปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2559 ของจังหวัดแพร่ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร กว่า 350 นาย ร่วมกันป้องกันอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ โดยตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ได้กำหนดมาตรการป้องกันอาชญากรรม มาตรการป้องกันอันตรายจากพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง มาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดแพร่และตำรวจในสังกัดจะได้ดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรม อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตั้งแต่วันนี้เป็นไปจนกว่าช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2559 จะแล้วเสร็จ

เวลา 15.30 น.วันเดียวกันนี้ พ.ต.อ.ธนกฤต ภูมมินทร์ ผกก.สภ.ร้องกวาง มอบหมายให้ พ.ต.ท.มนตรี ยอดเมือง รอง ผกก.(ป.), พ.ต.ท.เทียรชัย เทพอาจ รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ, พ.ต.ท.สมบัติ ชัยนันท์ สวป.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ร้องกวาง, ฝ่ายปกครอง, อาสาสมัครตำรวจบ้าน, อป.พร. ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างปราบปรามอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2559

ในขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สนธิกำลัง ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ปล่อยแถวออกกวาดล้างอาชญากรรมห้วงเทศกาลลอยกระทง เน้นการดูแลนักท่องเที่ยว เพิ่มความเข้มในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปรีชา วิมลไชยกิจ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน, วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอน, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน , หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 17, สรรพสามิตแม่ฮ่องสอน, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แม่ฮ่องสอน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครตำรวจบ้าน, มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน/ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ทำการปล่อยแถวออกกวาดล้างอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 150 นาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น