ส.กีฬาเชียงใหม่จัดวิ่ง มินิ – ฮาล์ฟ มาราธอน ถ้วยŽสมเด็จพระเทพฯŽ

dsc_2280
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ จัดกิจกรรม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ประจำปี 2559Ž ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย.59 รายได้มอบสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า และ สมทบทุนการสร้างโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
พ.ต.อ.บัญชา เศรษฐกร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ประจำปี 2559Ž ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีŽ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 โดยจุดเริ่มต้นที่หน้าศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 1317 (ถนนเชียงใหม่-แม่ออน) โดยแบ่งเป็นวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร และ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และซึ่งทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีŽ พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับนักกีฬาที่ชนะเลิศ Over All ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ชายและหญิง
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า กิจกรรม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ประจำปี 2559Ž นี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ เทศบาลตำบลท่าศาลา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์ให้ชาวเชียงใหม่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ รายได้จากการจัดการแข่งขันจะนำไปมอบให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าในจังหวัดเชียงใหม่ และสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย
คุณสมปารถนา พรหมลังกา ผู้จัดการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่เปิดเผยว่า ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ประจำปี 2559Ž ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีŽ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 นี้ เนื่องจากศูนย์การค้าฯได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการร่วมการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ กิจกรรมการแข่งขันจักรยานรายการ Tour de Chiang Mai เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในด้านใดก็ตาม ทางศูนย์การค้าฯ ก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ๆให้กับชาวเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวด้วยพื้นที่สำหรับการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการออกกำลังกายอันเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ สามารถทำได้ทุกเพศ ทุกวัย ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามแวดล้อมด้วยธรรมชาติและภูมิสถาปัตย์ที่ได้รับการออกแบบอย่างกลมกลืนของศูนย์การค้าฯ
สำหรับกิจกรรม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ประจำปี 2559Ž ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีŽ ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 นี้จะเริ่มในเวลา 04.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ โดยใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 1317 (ถนนเชียงใหม่-แม่ออน) โดยแบ่งเป็น วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตรแบ่งออกเป็นรุ่นๆ ดังนี้ รุ่นทั่วไปชาย ประเภทอายุไม่เกิน 19 ปี, อายุ 20-29 ปี, อายุ 30-39 ปี, อายุ 40-49 ปี, อายุ 50-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป
รุ่นทั่วไปหญิง ประเภทอายุไม่เกิน 19 ปี, อายุ 20-29 ปี, อายุ 30-39 ปี, อายุ 40-49 ปี และอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป
วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตรแบ่งออกเป็นรุ่นๆดังนี้ รุ่นทั่วไปชาย ประเภทอายุไม่เกิน 19 ปี, อายุ 20-29 ปี, อายุ 30-39 ปี, อายุ 40-49 ปี, อายุ 50-59 ปี,อายุ 60-69 ปี และอายุ 70 ปีขึ้นไป
รุ่นทั่วไปหญิง ประเภทอายุไม่เกิน 19 ปี, อายุ 20-29 ปี ,อายุ 30-39 ปี, อายุ 40-49 ปี, อายุ 50-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป
สำหรับนักกีฬาที่ชนะเลิศ Over All ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีŽ ส่วนผู้ที่เข้าเส้นชัยในอันดับที่ 1-5 ทุกกลุ่มอายุจะได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศและผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึกคนละ 1 เหรียญ
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ด้วยตนเอง ณ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ – 18 พฤศจิกายน 2559 และที่ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 – 18.00 น. และในวันงาน 20 พฤศจิกายน 2559 ก่อนเวลา 04.00 น.
ค่าสมัครประเภท มินิมาราธอน 200 บาท และฮาล์ฟมาราธอน 300 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ 053-112045
ปวิณž ยกเครื่อง
กล๊าส ได้กล่าวถึงความชัดเจนในการให้ รังสิต เอฟซี เป็นทีม บางกอกกล๊าส เอฟซี บี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกสำรอง ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะจัดการแข่งขันขึ้นในฤดูกาลหน้าว่า
ตามนโยบายของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ที่จะจัดให้มีการแข่งขันของลีกสำรองเกิดขึ้น เราจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงจากทีม รังสิต เอฟซี ให้เป็นทีม บางกอกกล๊าส เอฟซี บี ซึ่งทั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีของดาวรุ่งที่ทำผลงานให้กับทีมได้ดีในระดับดิวิชั่น 2 ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการแข่งขันระดับลีกสำรอง เพื่อโอกาสในการก้าวเข้ามาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของทีม บางกอกกล๊าส เอฟซี ด้วยในอนาคตต่อไปŽ
ก่อนที่บิ๊กบอสทีม บีจี จะกล่าวย้ำถึงแนวทางดังกล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางนี้ ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้นักเตะดาวรุ่งของทีมได้มีแมตช์การแข่งขันที่จริงจัง รวมถึงช่วยต่อยอดศักยภาพของนักเตะให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นไป เพื่อก้าวป็นอนาคตที่ดีของทีมชุดใหญ่ต่อไปครับŽ

ร่วมแสดงความคิดเห็น