ช่วยเหลือ-รับบริจาคโลหิต..

77

วารีญา แสนศรี ธมิกานนท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสมาชิก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ และรับบริจาคโลหิตจากประชาชนที่มีจิตศรัทธา พร้อมมอบเข็มที่ระลึก-ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคโลหิต ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น