เมืองพร้าวจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

1120803วันนี้เวลา08:00น. นาย ทรงศักดิ์ วลัยใจ ท่านนายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน อปท.ทุกแห่ง กำนัน ผญบ.ทุกตำบล ทหารหัวหน้าชุด ตำรวจ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา สถานีควบคุมไฟป่าศรีลานนา ครู นักเรียน พี่น้องบนที่ราบสูง และ พี่น้องประชาชนอำเภอพร้าว ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภัคดีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ แสดงความจงรักภัคดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม11207881120791

ร่วมแสดงความคิดเห็น