รวมพลังแห่งความภักดี ที่ จ.ลำพูน เพื่อประกาศความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

b-2นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ  นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้นำกล่าวถวายสัตย์ปฎิญาณแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  พร้อมกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น