จัดหางานเชียงใหม่เอาจริง เร่งออกกวาดล้างแรงงานต่างด้าว ที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมาย

s__2080790

จัดหางานเชียงใหม่ ออกกวาดล้างแรงงานต่างด้าว ลักลอบทำงานผิดกฎหมาย 3 จุดในพื้นที่ พบผู้กระทำผิดหลายราย จับส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

วันที่ 24 พ.ย.59 สำนักงานจัดหางาน จ.เชียงใหม่ โดยการอำนวยการของ นางเยาวภา พิบูลย์ผล ร่วมกับ กอ.รมน. จว.ชม. , กองร้อย ตชด.ที่ 333 , กองร้อย อส.ชม.ที่ 1 ได้บูรณาการความร่วมมือ นำกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่ เพื่อดำเนินการปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ลักลอบทำงานโดยฝ่าฝืนกฎหมาย s__2080793

โดยเมื่อเวลา 10.00 น. ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ที่ตลาดศิริวัฒนา ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว จำนวน 50 คน พบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย จำนวน 6 ราย ทำงานผิดเงื่อนไข 5 ราย (ช.1 ,ญ.5) และเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จำนวน 1 ราย (ญ) พร้อมร้องทุกข์ต่อนายจ้าง ข้อหาให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงาน แต่ไม่ได้รับอนุญาตทำงานกับตนเข้าทำงาน จำนวน 5 ราย และรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน จำนวน 1 ราย

จากนั้น ในเวลาประมาณ 11.30 น. ได้เข้าตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ที่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (คณะแพทย์ศาสตร์ มช.) ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว จำนวน 18 คน พบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย (เป็น รปภ.) จำนวน 6 ราย (ช.) ทำงานผิดเงื่อนไข จำนวน 5 ราย และหลบหนีเข้าเมือง 1 ราย พร้อมแจ้งข้อหาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน พร้อมร้องทุกข์นายจ้างข้อหา รับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานกับตนเข้าทำงาน และแจ้งข้อหาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยไม่ได้จัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับอนุญาตs__2080791

ต่อมาช่วงบ่าย เวลาประมาณ 14.00 น. ได้เข้าตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว จำนวน 22 คน พบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย (เป็น รปภ.) จำนวน 5 ราย (ช.) ทำ งานผิดเงื่อนไข จำนวน 5 ราย พร้อมแจ้งข้อหาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และร้องทุกข์นายจ้างข้อหา รับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานกับตนเข้าทำงาน พร้อมแจ้งข้อหาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยไม่ได้จัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับอนุญาต

s__2080792

ร่วมแสดงความคิดเห็น