องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดงานรวมพลังแห่งความภักดี

b-1-jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดงาน รวมพลังแห่งความภักดีขึ้น ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา08.00 น. โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.แม่สา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลแม่สา พร้อมร่วมพิธีงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89
โดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา ประธานพิธีและผู้ร่วมร้องเพลงชาติ เชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และปิดท้ายด้วยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน ณ บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ทั้งยังร่วมกิจกรรมที่แสดงออกทางกาย วาจา ใจ โดยทำความสะอาดสาธารณสถานบริเวณรอบ อบต.แม่สา

ร่วมแสดงความคิดเห็น