มช.จัดเกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ ณ แปลงศูนย์วิจัย

p-113

มช. จัดโครงการ เรียนรู้การเป็นเกษตรกร ที่ดี กับวัฒนธรรมท้องถิ่น “เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำนา ที่เริ่มต้นจากการปลูก (ดำนา) จนมาถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยมาตั้งแต่อดีต ที่เรียกว่าจากรุ่นสู่รุ่น ข้าวถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อมนุษย์ที่จะขาดมิได้ โดยเฉพาะข้าวไทยในสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิจะมีชื่อเสียงมากต่างประเทศก็ยอมรับ
ที่เชียงใหม่วันก่อน ณ แปลงนาบริเวณ ศูนย์วิจัยสาธิต และการฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดโครงการการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรที่ดี กับวัฒนธรรมท้องถิ่น “เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ” โดยมี รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในการเปิดงาน
ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับน้องๆนักศึกษาที่มาร่วมเกี่ยวข้าว อาทิเช่น การทำพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว การบรรยายวิธีการลงแขกเกี่ยวข้าวและมัดข้าวแบบชาวเหนือการสาธิตการเกี่ยวข้าว และการนวดข้าวด้วยภูมิปัญญาล้านนา ซึ่งก็ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น