น่านรุกแก้ปัญหาข้าว จัดงาน “ข้าวสหกรณ์ช่วยชาวนา” ช่วยชาวนาทุกข์ระทม

b-4
จังหวัดน่าน ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเวียงสา อำเภอเวียงสา นำข้าวมาขายผู้บริโภค ตามโครงการ ข้าวสหกรณ์ช่วยชาวนา บรรเทาปัญหาราคาผลผลิตข้าวเปลือกตกต่ำ ในรูปแบบขบวนการสหกรณ์ จำนวน 16 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดน่าน 15 อำเภอ รับข้าวสารไปจำหน่าย รวม 8 ตัน มีมูลค่าถึง 300,000 บาท
สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จังหวัดน่าน จัดโครงการข้าวสารสหกรณ์ ช่วยชาวนา ที่บริเวณลานสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน “ข้าวสหกรณ์ช่วยชาวนา” ในรูปแบบขบวนการสหกรณ์ ที่ร่วมกันจัดกิจกรรม เป็นการรวมพลังสหกรณ์ช่วยเหลือภาครัฐในการแก้ไขบรรเทาปัญหาราคาผลผลิตข้าวเปลือกตกตํ่า ช่วยเร่งระบายข้าวสารให้ผู้บริโภคได้ซื้อในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งจะช่วยให้สหกรณ์ต้นทางได้เปิดรับซื้อข้าวเปลือกในฤดูกาลใหม่จากชาวนาในราคาที่สูงขึ้น โดยมี พล.ต.วิทยา วรรคาวิสันต์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนภาคประชาชน เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย
ด้าน นายสมศักดิ์ กรีธาธร สหกรณ์จังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ มีคาราวานสินค้ามาร่วมจำหน่าย เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรและผู้บริโภคจะได้รับสินค้าในราคายุติธรรม อาทิ ข้าวสารจาก ธกส.สาขาเวียงสา บรรจุถุง 5 กิโลกรัม ราคาถุงละ 160 บาท ข้าวสารโรงสีข้าวพระราชทาน ข้าวสารเจ้าหอมมะลิแดงซ้อมมือ กิโลละ 35 บาท ข้าวเจ้าไรส์เบอรี่กิโลกรัมละ 40 บาท ข้าวเจ้าหอมมะลิ 105 คัดพิเศษ กิโลกรัมละ 35 บาท ข้าวเหนียว ข้าวกํ่า และไข่ไก่แผงละ 100 บาท พืชผักปลอดสารพิษ อาหารแปรรูป และอื่น ๆ มาวางขายแก่ผู้บริโภค เป็นจำนวนมากภายในบริเวณงาน
อย่างไรก็ตาม จังหวัดน่าน ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดน่าน ได้ช่วยกันช่วยเหลือชาวนา จากปัญหาราคาข้าวเปลือก เพื่อช่วยระบายข้าวสารสู่ผู้บริโภค ในรูปแบบขบวนการสหกรณ์ “ข้าวสหกรณ์ช่วยชาวนา” โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จะส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกสูงขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล มีสหกรณ์ จำนวน 16 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดน่าน 15 อำเภอ รับข้าวสารไปจำหน่าย รวม 8 ตัน มีมูลค่าถึง 300,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น