ไหว้สาพระเจ้าอินทาวิชยานนท์

2 3 เป็นปีที่20…อำเภอจอมทอง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอจอมทอง และคณะกรรมการมูลนิธิพระสถูปพระเจ้า
อินทวิชยานนท์ ได้กำหนดจัดทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ซึ่งพระองค์ท่านเป็นผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ได้จัดขึ้นที่ พระสถูปบนยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ งานพิธีได้จัดสืบสานติดต่อกันมาเป็นครั้งที่ 20 เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ได้จัดรูปขบวนพร้อมเครื่องสักการะร่วมพิธีอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 23พฤศจิกาที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก “ปวิณ ชำนิประศาสน์”ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ “ดร.เจ้าดวงเดือน ณเชียงใหม่” “นิติยา พงษ์พานิช” นายอำเภอจอมทอง และบุคคลสำคัญอีกหลายท่านร่วมพิธีนี้4

ร่วมแสดงความคิดเห็น