ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่

b4ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สถานกงสุลจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น