ยกทัพขึ้นเหนือ ยกระดับโอทอป

b2-w9h7-6สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ยกพลขึ้นเหนือลุยจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรก พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมโอทอปสัญจรในอีก 11 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งเป้าผลักดันให้ผู้ประกอบการด้านโอทอปได้ทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องและก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ผ่านมา รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดงาน “การจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยมีนายกฤษณ์ วนาธณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนางลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศ่สตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้ประกอบการ จำนวน 120 คนที่เข้าร่วม ทั้งภาครัฐและเอกชน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ รศ.นพ.สรนิต เปิดเผยว่า โอทอปเป็นพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย และถูกต่อยอดอย่างต่อเนื่องด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ได้ทำเพียงผู้เดียวแต่ยังมีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมด้วย และยังมีเครือข่ายร่วมทำงานอีกหลายหน่วยงาน ที่สำคัญมีจุดจำหน่ายสินค้าโอทอปมากมาย และมีการจัดงานแสดงสินค้าโอทอปอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน จึงสามารถช่วยกันยกระดับโอทอปได้ โดยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้มีความเข้มแข็งไปสู่ตลาดสากลได้และพัฒนาให้โอทอปเติบโตและยั่งยืนต่อไป

ด้านนางลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศ่สตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ โอทอป วทน. เป็นการครั้งที่ 1 ในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจะจัดทั้งหมด 11 ครั้ง ทั่วประเทศ
สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ได้นั้นเป็นจังหวัดแรกในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยภายในแผนการดำเนินงานยกระดับ otop

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม ซึ่งเป็นการบูรณาการดำเนินงานในเรื่องโอทอป ของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยงานร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในเรื่อง การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตมาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรในการผลิต ตามแนวทางคูปองวิทย์ เพื่อโอช้อปรวมไปถึงการต่อยอดในด้านการเงินทุนสนับสนุนและการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการ otop สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการกับตลาด สร้างความแตกต่างเพิ่มมูลค่าและเข้าสู่การแข่งขันในตลาดระดับต่างๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น